Met het gastenplan voor Limburg geven we samen vorm aan het Limburgse toerisme van morgen. De weg naar dat gastenplan is net zo belangrijk als het resultaat. Volg en werk hier mee aan het toerisme dat Limburg helpt groeien.

7 Inzichten voor het toerisme van morgen in Limburg

7 Inzichten voor het toerisme van morgen in Limburg

We vroegen een 3000-tal toerisme-professionals naar hun mening over de toekomst van toerisme in Limburg. Dit is een volgende stap om te komen tot een nieuw strategisch plan voor toerisme, het gastenplan 2020-2025. Gastheren uit fietscafés, reca-uitbatingen, logies en toeristische attracties, maar ook vertegenwoordigers van publieke instanties en andere toerisme stakeholders namen aan de bevraging deel. Aan de hand van stellingen en open vragen polsten we naar het soort toerisme dat zij morgen willen voor Limburg en hoe zij de rol van Toerisme Limburg zien.

 De stellingen zijn geen waarheden of beleidsvisies. De resultaten geven inzichten in de topics die leven bij de toerisme stakeholders. Deze inzichten gaan we vervolgens verder uitdiepen om te komen tot een beter plan voor de toekomst, het gastenplan 2020-2025.

Lees hieronder meer in detail de 7 belangrijkste inzichten uit deze bevraging, en welke kansen en uitdagingen hier liggen. Bepaalde stellingen roepen een aantal nieuwe vragen op. Die vragen beantwoorden we in panelgesprekken die eind februari gepland zijn.

1.“Gasten moeten van overal komen”

Op dit moment ontvangt Limburg vooral gasten uit de andere Vlaamse provincies. Ook Nederlanders en Duitsers vinden geregeld hun weg naar onze provincie. Maar dat mag nog meer. De respondenten willen dat Toerisme Limburg bestemmingspromotie in Nederland en Duitsland doet. Uit de enquête blijkt dat deze gastheren zelfs verkiezen dat gasten van overal komen. Opmerkelijk is wel dat er heel wat meningsverschillen zijn over de vraag of er voldoende aanbod is voor jongeren in Limburg.

Toeristen van overal naar Limburg brengen is best een ambitieuze vraag en betekent dat er een gerichte aanpak nodig is. Voor welke nationaliteiten kiezen we? Of kiezen we eerder voor een gast met een specifieke mindset en reismotivatie? Moeten we jongeren als doelgroep vermijden? Of moeten we er net meer aandacht voor hebben? En hoe gaan we om met eventuele gevolgen, zoals overtoerisme op sommige plaatsen?

2. “Het Limburgse landschap is een troef waarop gefocust moet worden”

Naast erfgoed is het Limburgse landschap voor de respondenten ook een belangrijk element waarop het toerisme zich moet toeleggen.

Hoe maak je van landschappen een toeristisch product? Is Limburg vergelijkbaar met de groten onder de landschappen, zoals Toscane? Of is het juist de diversiteit in landschappen wat ons uniek maakt en wat we kunnen uitspelen? Zijn we omwille van die diversiteit net onderscheidend?  Of moeten we het Limburgse landschap eerder zien als een extra meerwaarde bij andere belangrijke onderscheidende USP’s die een bepaald soort gasten aanspreekt?

Afbeelding1.jpg

3. “Wandelen is even belangrijk als fietsen”

Op de stelling ‘Wandelen is even belangrijk als fietsen’ antwoorden de meeste gastheren ‘helemaal eens’. De respondenten vragen verder naar een doe-toerisme.

Kunnen we de beweegredenen van de wandelaar in Limburg achterhalen? Er is een verschil tussen de wandelaar die naar Limburg komt om te wandelen en de gast die Limburg bezoekt en een wandeling maakt.

Als we zien dat wandelaars echt naar Limburg komen om te wandelen, willen we het wandelproduct op hetzelfde niveau tillen als het fietsproduct? Hoe gaan we dat doen? Willen we budget spreiden? Blijven we middelen inzetten alleen op fietsen? Of gaan we die middelen verdelen over fietsen en wandelen?

Bovendien kan je wandelen in veel toeristische regio’s die een gelijkaardige aanpak hebben. Wat moet er gedaan worden om wandelen in Limburg onderscheidend te maken? Welke inhaalbeweging is hiervoor nodig?

Afbeelding2.jpg

4. “Het erfgoed moet vermarkt worden”

Het mijnverleden, de kastelen, de verhalen van Limburg,... het Limburgs erfgoed is talrijk aanwezig. Uit de enquête komt naar voor dat dit erfgoed zeker vermarkt mag worden. De respondenten vragen naar unieke ervaringen en innovatieve manieren om dit erfgoed te beleven.

Erfgoed op een belevingsvolle manier ontsluiten kan een kans zijn om nieuwe doelgroepen aan te boren. Op welke manier kunnen we meer innovatieve erfgoed belevingen vermarkten?

5. “Het fietstoerisme is een troef die verder uitgespeeld moet worden”

Grootse fietsprojecten zoals ‘Fietsen door het water’ zetten het fietstoerisme in Limburg op de kaart. Daar bestaat geen twijfel over. De respondenten vinden ook dat Toerisme Limburg aan bestemmingsontwikkeling moet doen en dit soort projecten moet blijven opzetten. Zij vinden dat het fietstoerisme een absolute troef is en moet blijven. Dit kan door middel van toevoegen van extra belevingen, maar ook door de verbetering en verdere ontwikkeling van de fietsinfrastructuur.

Limburg heeft zeker een marktleiderspositie voor fietstoerisme. De uitdaging voor de toekomst is deze positie te behouden. Hoe verder innoveren zonder aan kwaliteit in te boeten? Hoe werken aan seizoensspreiding voor het fietsproduct in Limburg?

Afbeelding3.jpg

6. “Slow toerisme of toerisme dat staat voor een authentieke belevenis van het lokale leven met aandacht voor duurzaamheid en ecologie, is de toekomst voor Limburg”

De respondenten zijn het hier ‘eerder mee eens’. Op de vraag ‘het toerisme dat ik wil is...’ komen antwoorden als ‘duurzaam’ en ‘authentiek’ naar voor. Ook antwoorden zoals ‘rust’, ‘onthaasten’ en ‘weg van het gejaagde leven’ zien we terug komen. Ook Inzetten op ecotoerisme en duurzame methoden en initiatieven om de ecologische voetafdruk op onze groene provincie te minimaliseren. Verder vragen respondenten om lokale producten en initiatieven te blijven promoten. En om in te blijven zetten op onze Limburgse gastvrijheid.

Gasten willen Limburg ontdekken op een authentieke manier. Dit kan deuren openen naar een jonger publiek en naar niche-doelgroepen zoals bijv. “locavores” (mensen die lokaal willen eten, nvdr).

Afbeelding4.jpg

7. “Toerisme Limburg heeft een trekkersrol te vervullen”

De enquête vroeg in 9 vragen naar de rol van Toerisme Limburg voor het toerisme van de toekomst. We vatten de belangrijkste bevindingen even samen. Antwoorden wijzen allereerst uit dat Toerisme Limburg voor deze stakeholders morgen zeker relevant blijft. De respondenten zijn het ‘eens’ dat Toerisme Limburg kennis moet blijven verzamelen, analyseren en delen. Analytisch kijken naar de cijfers, moet leiden tot gerichte strategieën. De uitdaging is om deze cijfers nog inzichtelijker te maken en verder te professionaliseren. De kennis die aanwezig is in het veld, heeft daarbij een belangrijke rol. Hoe zorgen we dat nog beter inzicht leidt tot nog meer return voor de gastheren?

Verder moet Toerisme Limburg samenwerkingen blijven mogelijk maken. Toerisme Limburg moet blijven samenwerken met alle publieke en private toeristische stakeholders en met kennisinstellingen. Samenwerken met andere sectoren kan nieuwe doelgroepen aanboren. Neem bijvoorbeeld de zorgsector of het zakentoerisme. Uit de enquête blijkt dat zorgtoerisme nog verder moet geconcretiseerd worden en dat zakentoerisme bij de betrokken stakeholders nog verder moet uitgebouwd worden. Ligt hier ook een opportuniteit voor seizoensverlenging?

Vandaag is de Limburgs Vakantiegids een waardevol instrument om het toerisme aanbod te promoten. De respondenten zien Toerisme Limburg in de toekomst zeker ook nog als bestemmingspromotor. In de open vragen wordt er gevraagd naar nog meer communicatie.

Afbeelding5.jpg

 We concluderen dat we een toerisme willen dat respect heeft voor de troeven en het eigen karakter van onze provincie, haar geschiedenis en haar gastheren. Waar Toerisme Limburg een trekkersrol te vervullen heeft. Waar er beleving gecreëerd wordt voor gasten, groei voor de ondernemers en return voor de Limburgers.

 Heeft het lezen van dit artikel een idee bij je losgemaakt? Wil je jouw mening delen? Dat kan via de ideeënbus op gastenplan.be. 

 Wil je de details van de enquêteresultaten inkijken? Dat kan hier.

Outsiders ontdekken Limburg

Outsiders ontdekken Limburg

Trendanalist Herman Konings onderzoekt lokaal toerisme

Trendanalist Herman Konings onderzoekt lokaal toerisme